SEJARAH

rachman

MAKNA DAN ARTI LAMBANG

Tulisan Arab Ar Rachman

Tulisan Arab Ar Rachman yang terdapat dalam logo Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Ar Rachman melambangkan makna Ar Rachman ini memegang peranan yang sangat besar dalam usaha mengali Ilmu, Akal, Iman, dan Islam untuk mencapai ma’rifat yang sebenarnya kepada Allah SWT

 

Tulisan STEI AR Rachman

Tulisan STEI Ar Rachman yang terdapat dalam logo Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Ar Rachman melambangkan makna Sekolah Tinggi yang lebih focus terhadap perkembangan perekonomian islam secara global

 

Warna Putih

Warna dasar putih yang terdapat dalam logo melambangkan kesucian dan kebersihan hati untuk melukiskan kebaikan dan kebenaran untuk mencapai keberhasilan dalam menimba ilmu pengetahuan dengan menjunjung nilai kebersihan dan kejujuran.

 

Warna Hijau

Warna Hijau yang terdapat pada logo melambangkan kehidupan dan keberadaan bumi sebagai wadah untuk mengali dan mencari ilmu serta berbuat baik untuk bekal hidup di dunia dan akhirat